Blijf op de hoogte van Bionews

Ophokplicht pluimvee België met 30 dagen verlengd

Gezien het risico op besmetting met vogelgriep nog steeds aanwezig is, worden de voorzorgsmaatregelen die in België worden gevoerd na de uitbraak van vogelgriep, vanaf 11 maart met 30 dagen verlengd. Tegelijk worden evenwel verdere versoepelingen mogelijk voor activiteiten, die weinig risico inhouden op contact met wilde vogels.

"Terwijl het aantal gevallen bij wilde vogels nog steeds zeer hoog is in de buurlanden, is de tendens lichtjes gunstiger bij de in gevangenschap levende vogels. Een specifieke risicoanalyse maakt het mogelijk om bepaalde versoepelingen te bepalen in omstandigheden die weinig risico inhouden op contact met wilde vogels. Ik ben me volledig bewust van de verplichtingen die aan de hele sector werden opgelegd. De professionele houders gaan hun vijfde maand ophokken in. Dat is een onuitgegeven situatie in ons land, maar gerechtvaardigd door de omvang van de situatie in heel Europa. De maatregelen ter bestrijding van vogelgriep worden systematisch aangepast in functie van de geactualiseerde epidemiologische gegevens. Als er geen nieuwe gevallen worden vastgesteld in België, zouden nieuwe versoepelingen voorzien kunnen worden vanaf 18 maart. Ik moedig zowel de professionele als de particuliere vogelhouders er evenwel toe aan om alle maatregelen strikt te blijven naleven. Zij zijn onontbeerlijk voorde bescherming van de dierengezondheid in ons land, want het gevaar is – nog – niet helemaal geweken", aldus Willy Borsus, minister van Landbouw. 

Huidige situatie

Hoewel het aantal uitbraken bij gehouden vogels in de buurlanden van België stilaan afneemt, blijft het aantal besmettingen bij wilde vogels zeer hoog. In België zijn tot nu toe een besmetting bij een houder van siervogels en 2 besmette wilde vogels gevonden, de laatste daarvan einde februari. Het vogelgriepvirus circuleert dus nog steeds bij wilde vogels. Ook bij ons is de kans op besmetting van pluimvee en vogels, die contact kunnen hebben met wilde vogels, dus nog steeds reëel!

Veranderingen vanaf 11 maart

De preventieve maatregelen voor vogelgriep worden opnieuw met 30 dagen verlengd tot en met 9 april. Dit betekent dat alle pluimvee en vogels nog steeds opgesloten moeten blijven of gehouden worden onder netten om contact met wilde vogels te vermijden.

De versoepelingen op de ophokregeling voor duiven en roofvogels, die vorige week beslist werden, blijven behouden. Tegelijk worden verdere versoepelingen toegestaan voor verzamelingen (tentoonstellingen, prijskampen, zangwedstrijden, beurzen, …) waaraan hobbyhouders deelnemen. Op deze verzamelingen zijn opnieuw alle pluimvee en vogels toegelaten. Blijven nog wel steeds verboden: verkoop door hobbyhouders op openbare markten (dit zijn de markten georganiseerd door de gemeenten en steden), alsook wedstrijdvluchten en trainingsvluchten voor duiven.

Indien er in de komende week in ons land geen nieuwe besmettingen worden vastgesteld, zullen eventueel bijkomende versoepelingen mogelijk zijn vanaf 18 maart. Experts gaan immers uit van een periode van ten minste 3 weken. 

Bron: FAVV