Blijf op de hoogte van Bionews

Biologische landbouw in Europa groeit fors

Bijna zes procent van het totale Europese landbouwareaal wordt bewerkt door bioboeren. De groei van de biolandbouw is zo spectaculair dat de Europese Commissie een infografiek liet maken die helpt om de groeicijfers te vatten.

Tussen 2002 en 2014 groeide het biologisch areaal in de hele EU van 5,6 naar 10,3 miljoen hectare. Het voorbije decennium werd er ieder jaar een extra 400.000 hectare biologisch bewerkt. Bijna zes procent van het totale landbouwareaal dat bewerkt wordt door bioboeren. De landen die dat aandeel opkrikken zijn Oostenrijk (19,3%), Zweden (16,5%), Estland (16,3%), Tsjechië (13,5%) en Italië (11,5%). Dit zijn de landen met het hoogste percentage biologische landbouwgrond. 

Europese versus mondiale groei bio
Het voorbije decennium werd er ieder jaar dus een extra 400.000 hectare biologisch bewerkt. Al past daar volgens de analyse van Vilt de terechte bedenking bij dat de Europese Unie tussen 2002 en 2014 bijna verdubbeld is in aantal lidstaten. Hoe spectaculair is die groei dan nog wanneer we de EU-uitbreiding uit de cijfers filteren? Met deze vraag klopt Vilt aan bij BioForum, waarop wij in de statistieken doken. 

Een rapport van sectorfederatie IFOAM en onderzoeksinstituut FiBL met de areaalcijfers voor de periode 2004-2012 toont cijfers die in dezelfde lijn liggen als de cijfers die de Europese Commissie uitbracht: een groei van 72 procent, meer bepaald van 5,8 naar 10 miljoen hectare. Abstractie makend van de uitbreiding van de EU zie je dat het bio-areaal in de 15 oude lidstaten nog altijd fors is gegroeid (+52%)." Andere werelddelen kunnen aan die hoge groeicijfers niet tippen want mondiaal is het biolandbouwareaal (37,2 miljoen ha) met 26 procent toegenomen tussen 2004 en 2011.

Top 5 landen met grootste oppervlakte biologische landbouwgrond
De EU-lidstaten met het grootste percentage biologisch bewerkte grond zijn niet dezelfde als degenen die hoog scoren in totale oppervlakte. Dat zijn logischerwijze grote landen als Spanje (1,71 miljoen ha bio), Italië (1,38 miljoen ha bio), Frankrijk (1,12 miljoen ha) en Duitsland (1,03 miljoen ha). Tel daar nog Polen bij (0,66 miljoen ha) en je spreekt over 57 procent van het areaal dat bioboeren in Europa bewerken. De bio-gecertificeerde veestapel van de EU omvatte in 2014 in totaal 3,6 miljoen dieren.

Meer vrouwen, minder vergrijzing
In 2014 waren er meer dan 255.000 bioboeren actief. Ruim een vijfde van hen is een vrouw, maar in sommige landen is het ondernemerschap in de biosector meer gender-gelijk: Letland (41%), Litouwen (33%) en Oostenrijk (31%). De sector heeft ook minder last van vergrijzing dan de gangbare landbouw: twee derde van de bioboeren is jonger dan 55 terwijl dat bij hun gangbare collega’s slechts 44 procent is.

Groeiende omzet in Europese markt voor bioproducten
De markt voor bioproducten werd in 2014 op 24 miljard euro geschat, een groei van 7,4% in verhouding met het jaar voordien. Bio Zoekt Keten maakte een overzicht van de evolutie van de omzet op de belangrijkste markten van Europa. Uit die cijfers blijkt dat de grootste markt voor bioproducten in 2014 Duitsland was met een omzet van 7,91 miljard euro, gevolgd door Frankrijk met 5 miljard euro en het Verenigd Koninkrijk met 2,63 miljard euro.

Bekijk de infografiek 'de biologische landbouw(r)evolutie in de EU'. 

Bron: Vilt & Bioforum Vlaanderen.