Restez au courant de Bionews

Europese studie concludeert: biologisch eten is beter voor je gezondheid

 

Een lijvige studie van het Europese Parlement geeft een overzicht van bestaande wetenschappelijke bewijzen over het positieve effect van biologisch eten op onze gezondheid. Opmerkelijk is dat er gewaarschuwd wordt voor mogelijke beschadiging aan de hersenen door pesticiden. De grootste risicogroepen daarbij zijn kinderen en zwangere vrouwen.

 

Effect van pesticiden op de hersenontwikkeling

Professor Philippe Grandjean, co-auteur van de studie (getiteld Human health implications of organic food and organic agriculture), zegt dat de blootstelling aan sommige pesticiden in Europa tegenwoordig hoger is dan in de Verenigde Staten. Daar hebben drie grote studies aangetoond dat de hersenfuncties van kinderen verminderen wanneer de moeder tijdens de zwangerschap blootgesteld is geweest aan pesticiden.

 

Een aantal studies wijst uit dat bepaalde (chemische) insecticiden een negatieve invloed op de cognitieve ontwikkeling kunnen hebben. Daarnaast vermoedt men steeds meer dat de chemicaliën ook kanker en vruchtbaarheidsproblemen kunnen veroorzaken. Volgens het rapport is er van minstens 100 verschillende pesticiden bekend dat zij nadelige neurologische effecten hebben bij volwassenen. Aangenomen moet worden dat deze pesticiden ook negatieve effecten kunnen hebben op het nog groeiende kinderbrein.

In bio geen chemische pesticiden

 

In de biologische landbouw wordt niet gewerkt met chemische of kunstmatige pesticiden - alleen natuurlijke bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. De onderzoekers raden dan ook aan om meer biologische producten te eten. Dat geldt in het bijzonder voor zwangere vrouwen en kinderen. Ook het zogenoemde ‘cocktail effect’ baart zorgen, want we worden soms aan meerdere stoffen tegelijk blootgesteld. De precieze invloed daarvan is echter nog onvoldoende bekend. Dat biologische producten minder pesticiden en antibiotica bevatten, komt volgens de onderzoekers de algemene gezondheid alleen maar ten goede.

Volgens Grandjean zouden we de hersenontwikkeling van onze kinderen niet moeten riskeren vanwege een soort kortzichtigheid over de voordelen van onze huidige voedselproductie. Beleidsmakers zouden de werkwijze van de biologische boeren meer moeten introduceren bij de agrarische sector.

 

Bron:

·         Bio Mijn Natuur, juni 2016

·         Biologisch eten beter voor je gezondheid, KiiND

·         Studie Human health implications of organic food and organic agricultureof organic food and organic agriculture, Europees Parlement, 2016